• Вход
  • Регистрация

ВНИМАНИЕ! Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Енко Вендинг ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина baristocoffee.com.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на baristocoffee.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра baristocoffee.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

1. Правила за използване на сайта
Енко Вендинг ООД (наричан по-долу „Доставчик“), като създател и собственик на този интернет сайт baristocoffee.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

2. Права и отговорности на страните
Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на baristocoffee.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така baristocoffee.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. Baristocoffee.com има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като baristocoffee.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

3. Ограничение на отговорността
Baristocoffee.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо baristocoffee.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

4. Използване на софтуер
Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

5. Информация от потребителите
Baristocoffee.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до baristocoffee.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Baristocoffee.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица!

6. Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица
Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Baristocoffee.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин baristocoffee.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

7. Препратки към този Сайт
Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на baristocoffee.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

8. Промяна на цени на стоки
Baristocoffee.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, baristocoffee.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

9. Търговски марки
Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

10. Общи бележки
Baristocoffee.com управлява този Сайт от офисът си в София, България. Baristocoffee.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Baristocoffee.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

***

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

 

Съгласно ЗЗП ние от BARISTOCOFFEE.COM сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. Име и адрес: Енко Вендинг ООД, гр. София, ул. Черно море 4.
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
3. Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕН ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, когато не е упоменато, че са включени в цената на стоките, можете да научите като се свържете с нас на посочените координати в меню ‘Контакти’ или чрез формата за запитване.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Доставката на поръчаните стоки се извършва с куриер или от оторизирани представители на Енко Вендинг ООД.
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката
Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялоста на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.
При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

Условия за препратки към този Web сайт


Сайт с препратка към https://baristocoffee.com/ трябва да отговаря на следните условия:
може да сочи към съдържание на baristocoffee.com, но не и да го копира;

  • не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на baristocoffee.com;
  • не трябва да посочва неявно, че baristocoffee.com налага или препоръчва него или продуктите му;
  • не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на https://baristocoffee.com/;
  • не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Регистрация
За да се ползвате нашите услуги Вие трябва да се регистрирате на сайта ни. Регистрацията е безплатна, прави се еднократно и ще Ви отнеме не повече от 1-2 минути. За целта трябва да предоставите лични данни като имена, адрес, телефон, е-майл адрес, данни на организацията, на която ще се издаде фактура. Ние считаме, че заслужавате уважение, когато става въпрос за сигурност и използване на личната Ви информация, поради това Ви предлагаме да се запознаете с нашата политика за поверителност при регистрацията си. Моля, не се регистрирайте, ако нещо в нея Ви притеснява или не сте съгласен с нея. Наличието на регистрация Ви максимално лесно и бързо да поръчате отново, като системата Ви позволява да добавяте, изтривате и редактирате въведените от Вас данни по всяко време.

Поръчка
Вие можете да направите Вашата онлайн поръчка от https://baristocoffee.com/ всеки ден от 0 ч. до 24 ч. Можете да променяте или отмените избраното от Вас колкото пъти решите до 24 ч. След 0 ч. на следващия ден последната направена от Вас поръчка се приема за активна. Моля, имайте предвид, че наш представител ще Ви потърси на посочения от Вас телефонен номер за потвърждение на направената поръчка с цел избягване на злоупотреби и неточности!
Поръчки се приемат само за работни дни. При затруднение и/или нужда от съвет можете да се свържете с наш оператор на телефон 0700 17770 всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Доставка
Доставката се извършва от куриерска фирма или от оторизирани представители на Енко Вендинг ООД и е за сметка на получателя при следните условия:

Доставка на територията на Р България (с изключение на гр. София) при стойност на поръчката до 80 лв. се заплаща както следва:

до адрес – 7.90 лв.

до офис на куриерска фирма Спиди – 5.90 лв.

  • Безплатна доставка на територията на Р България (с изключение на гр. София) при стойност на поръчката над 80 лв.

Доставка в района на гр. София при стойност на поръчката до 50 лв. се заплаща както следва:

до адрес – 7.90 лв.

до офис на куриерска фирма Спиди – 5.90 лв.

  • Безплатна доставка в района на гр. София при стойност на поръчката над 50 лв.

*Запазваме си правото да поискаме изцяло или частично заплащане на транспортните разходи за много обемни и тежки пратки (над 20 кг). Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адрес на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива.

Цени
Общата цена на поръчката е в български левa.

Плащане
Плащането на стойността на поръчката, която сте потвърдили на сайта ни става при получаване на доставката от куриера. Ако предварително сте заявили, че желаете фактура, Вие ще я получите заедно с доставената стока. В противен случай всеки пакет е придружен от касов бон за стойността на поръчката.

Твоята количка

Твоята количка е празна

Към магазина
+

Този сайт използва бисквитки, за да Ви гарантираме възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ съгласно нашата "Политика за бисквитки"